aug
22

Info om bredbandet

Author admin    Category Information     Tags

Som det beslutades på stämman kommer föreningen installera ett fiberbredband från Ownit som hela föreningen kommer att gruppanslutas till och avgiften kommer att ingå i hyran. På stämman beslutades att vi skulle höja hyran för att täcka den extra utgiften, men efter att budgeten har gåtts igenom har styrelsen beslutat att en hyreshöjning inte behövs detta året.

Installationen kommer att påbörjas v 45 och mer info kommer komma från installationsföretaget när det närmar sig.

Under installationen är det viktigt att installationsföretaget har tillgång till alla lägenheter, så se till att lämna över nycklar enligt de instruktioner som ges.

Installationen beräknas vara klar på onsdagen v 47, och det är upp till var och en att säga upp befintligt bredbandsavtal med sin leverantör.