Browsing all articles from augusti, 2012
aug
22

Insamling av mejladresser

Author admin    Category Information     Tags

För att minska både kostnader och miljöpåverkan kommer föreningen i fortsättningen kommunicera digitalt med sina medlemmar. Detta betyder att nyheter kommer att läggas upp på föreningens hemsida samt att nyhetsbrev skickas per mejl. Därför ber vi samtliga medlemmar att skicka ett mejl till brfhemfrid(snabel-a)gmail.com med namn och lägenhetsnummer så att framtida nyhetsbrev kan distribueras.

aug
22

Planerad renovering av fönster

Author admin    Category Information     Tags

Föreningen kommer att genomföra en renovering av samtliga fönster under det kommande året. Om alla fönster kommer att bytas eller bara rustas upp är under utredning.

aug
22

Elementen

Author admin    Category Information     Tags

Inför vintern kommer förhoppningsvis termostaterna att bytas ut för att få en jämnare temperatur i huset samt hålla kostnaderna nere. Förberedelser för detta är i full gång och vi hoppas att det kommer hinnas med innan kylan kommer.

aug
22

Dörröppnare och ny kod

Author admin    Category Information     Tags

En ny dörröppnare kommer att installeras under vecka 35 eller 36.

I samband med installationen kommer vi byta kod. Koden skickas ut i brevlådorna.

aug
22

Info om bredbandet

Author admin    Category Information     Tags

Som det beslutades på stämman kommer föreningen installera ett fiberbredband från Ownit som hela föreningen kommer att gruppanslutas till och avgiften kommer att ingå i hyran. På stämman beslutades att vi skulle höja hyran för att täcka den extra utgiften, men efter att budgeten har gåtts igenom har styrelsen beslutat att en hyreshöjning inte behövs detta året.

Installationen kommer att påbörjas v 45 och mer info kommer komma från installationsföretaget när det närmar sig.

Under installationen är det viktigt att installationsföretaget har tillgång till alla lägenheter, så se till att lämna över nycklar enligt de instruktioner som ges.

Installationen beräknas vara klar på onsdagen v 47, och det är upp till var och en att säga upp befintligt bredbandsavtal med sin leverantör.