Browsing all articles from november, 2012
nov
18

Info om andrahandsuthyrning

Author admin    Category Information     Tags

Föreningen godkänner enligt lag uthyrning i andrahand om du t.ex. ska arbeta eller studera på annan ort. Även ”provboende” på annat håll är ett godtabart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden du får hyra ut din lägenhet är ett år.

Föreningen kan även godkänns uthyrning för skäl som inte faller under den lagstadgade uthyrningen. Dock måste en ansökan lämnas till styrelsen där tidsperiod och skäl anges. Godkännande kan ges för 6 månader i taget, dock max ett år.

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand till ett företag så kan detta godkännas. Dock är kravet att det är en och samma (namngiven) person som bor i lägenheten hela perioden.

 

Vad är en andrahandsupplåtelse?
En andrahandsupplåtelse är när någon annan än Du självständigt använder Din lägenheter. Detta gäller även om Du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte heller att du tar betalt av den som använder lägenheten.

Måste jag ha styrelsens tillstånd?
Om du vill hyra eller låna ut Din lägenhet ska Du ansöka om styrelsens godkännande. Du ska ange vilken tidsperiod ansökan avser, varför Du vill hyra ut samt namn och personnummer på den ska bo i lägenheten.

Vilka skäl är beaktansvärda?
Du ska ha vägande skäl för att inte själv använda lägenheten, tex arbete eller studier på annan ort, rekreation under viss tid efter sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Det krävs att Du är i en situation där Du inte kan använda lägenheten under en viss tid.

Vad händer om jag hyr ut utan tillstånd?
Om Du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar Du att förverka nyttjanderätten. Det innebär att föreningen har rätt att säga upp Dig till avflyttning. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.

Har jag rätt att byta hyresgäst under den tid som tillståndet gäller?
Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst. Vill Du hyra ut till någon annan krävs nytt tillstånd.

 

nov
18

STÄLLA UPP YTTERDÖRREN

Author admin    Category Information     Tags

För att ställa upp ytterdörren (exvis vid flytt) sätt dörren i läge 2.
Återställ sedan dörren till normalläge – läge 1.