För medlemmar

Brf Hemfrids ABC för medlemmar

A

Alla hjälps åt för att vi ska ha en så bra och trevlig boendemiljö som möjligt.

Andrahandsuthyrning beviljas av styrelsen vid kortare uthyrningsperiod. Skäl för andrahandsuthyrning är bl. a. provboende med sambo, studier, arbete på annan ort eller militärtjänstgöring. För mer detaljerad information om villkoren för andrahansuthyrning läs: Ifylld ansökningsblankett lämnas i föreningens brevlåda, blankett hittar ni här.

Avgift betalas till Fastighetsägarna. Saknar du hyresavier, kontakta Fastighetsägarna, tel 08-617 76 96 månd-fred 9.00-11.30. Kontakta dem för info om autogiro eller e-faktura. Avgiften för 2019 höjdes enligt tidigare beslut på föreningens stämma, beslut om eventuella justeringar tas på föreningens stämma utifrån motioner från medlemmar eller proposition från styrelsen.

B

Balkonglådor placeras på insidan av balkongräcket. Vattna försiktigt så att jord och vatten inte rinner ner till grannen under.

Barnvagnar får inte stå i trapphuset. De får nämligen inte blockera tillgängligheten för Räddningstjänsten vid utryckning. Barnvagnar kan ställas i cykelrummet bredvid hissen.

Boendeparkering, tillstånd söks genom gatukontoret, Stockholms Stad. För mer information gå in på www.stockholm.se

Bredband levereras av Ownit och avgiften ingår i hyran.

Brevlåda för meddelanden till styrelsen finns i entrén.

C

Cyklar placeras i cykelrummet bredvid hissen. Inga cyklar får stå i trappuppgången. De får inte blockera tillgängligheten för Räddningstjänsten vid utryckning.

D

Dörren till vår entré är försedd med portkod. Var försiktig och restriktiv med vilka du lämnar ut portkoden till. Dörren till källaren ska alltid vara stängd så att obehöriga inte kan komma ner till källarplanet.

E

Element
Uppvärmning är generellt föreningens ansvar. Ett tips är att lufta elementen om de känns svala. Vid fortsatt problem med element, annat än självförvållade, kontakta styrelsen.

Elskåp finns i varje lägenhet. Om strömmen går kontrollera först att inte någon säkring löst ut, tryck upp vippkontakten. Hjälper inte detta kan en huvudsäkring ha gått, felanmälan görs till Adriana Fastighetsskötsel på telefonnummer 0707-69 55 74. Dagtid 8-16.

E-post till styrelsen skickas till brf.hemfrid@gmail.com

Entrén är det första vi möts av när vi kommer hem. Det är därför viktigt att vi tillsammans ser till att hålla den fin. Reklamen får t ex aldrig lämnas ovanpå postboxarna utan ska slängas i pappersåtervinning.

F

Fastighetsskötare – POS Fastighetsvård sköter vår tekniska fastighetsskötsel, felanmälan görs enligt nedan. Som bostadsrättsinnehavare åtgärdas fel själv av den boende i lägenheten. Fastighetsskötaren kan naturligtvis kontaktas för att åtgärda fel och då debiteras bostadsrättsinnehavaren enligt en förmånlig prislista. Kontakta POS för mer information.

Felanmälan

Måndag – fredag kl. 08.00 – 10.00 (övriga tider telefonsvarare).

Tel: 08 – 660 14 31

E-post: fel@posfastighet.se

Fastighetsjour

Vid akuta fel som kräver omedelbar åtgärd och som uppstår utanför ordinarie arbetstid (16.00-07.00) samt helger kontaktas: Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB, 08-18 70 00

Fastighetsägarna är våra ekonomiska förvaltare. Har du allmänna frågor till dessa nås de på telefon 08 -613 57 00 eller på e-postadressen info@fastighetsagarna.se

Fönster
Eventuella problem med fönster kan vara medlemmens ansvar. De delar av fönstret, inklusive tätningslister, som är på insidan ansvarar medlemmen för. Vid andra problem med fönster, kontakta styrelen.

Förslag på förbättringar, förändringar, föreningsaktiviteter tas gärna emot, lägg ett förslag till styrelsen!

Försäkring, vid försäkringsärenden kontaktas styrelsen. Bostadsrättstillägg ingår inte i Bostadsrätteföreningens försäkring och behöver därför tecknas individuellt.

Förråd finns ett till varje bostadsrätt/hyresrätt, vilka också ansvarar själva för det. Förråden ska vara märkta med innehavarens namn, lägenhetsnummer och vara försett med lås.

G

Gasspis har en del av oss. Om du vill installera elspis, kontakta styrelsen.

Grill, endast el-grill får användas på balkonger. Dels rekommenderar Räddningstjänsten detta, dels är det av hänsyn till grannar.

Grovsoprum finns runt hörnet på Sysslomansgatan. Följ instruktionerna noggrant för vad som får lämnas där. STÄLL INTE sopor utanför dörren när grovsoprummet är obemannat. Detta är en fantastisk SERVICE som vi ska värna om och inte missbruka. Grovsoprummet är inte till för att lämna byggmaterial efter ombyggnationer eller större föremål.

Gästlägenheten innanför Carnaby på plan 1 är en fullt inredd etta som kan hyras för 300 kr/natt av föreningens medlemmar som bor i huset. Bokas via hemsidan. För lösenord till bokningen kontakta brf.hemfrid@gmail.com. Bekräftelse på din bokning kommer per mail och nycklarna lämnas i ditt postfack. Generellt gäller att varje lägenhet får bokas 7 nätter i månaden, men dispens kan ges av styrelsen. Lägenheten behöver bokas minst 48 timmar innan vistelsen för att säkra att bokningen hinner godkännas och nyckelutlämning inplaneras. Eventuell avbokning ska ske senast 24 timmar innan vistelsen, annars debiteras hela bokningskostnaden. Utebliven betalning kan leda till förlorad möjlighet att hyra gästlägenheten.

Det är du som hyresgäst som ansvarar för att lägenheten städas efter att du hyrt den. Följ städinstruktionen som finns i hallen i lägenheten innan du lämnar den. Städmaterial ska finnas i lägenheten, om det saknas något så kontakta styrelsen.

I lägenheten finns lite köksutrustning samt kuddar och täcken. Hyresgästen står själv för förbrukningssaker som t.ex. toalettpapper. Hyran betalas via Swish nr 1235764741. Nyckel läggs i ett kuvert i föreningens brevlåda senast kl 12 på avfärdsdagen, eftersom det kan vara någon som vill hyra lägenheten natten efter.

För övriga frågor kring gästlägenheten var vänlig kontakta Nathalie Constantin, nathaliec1812@gmail.com.

H

Hiss har vi i huset vilket är bra eftersom vår fastighet består av många våningar. För att säkerställa att hissen alltid går att använda är det viktigt att ALLTID se till att gallergrinden stängs ordentligt samt att ALLTID trycka ner hissen till bottenvåningen då du kliver av. Vid renovering är det också viktigt att sätta upp skydd i hissen så att den inte skadas av material som transporteras i den. Är det problem med hissen ska detta omedelbart felanmälas enligt instruktion i hissen, dvs till 08-7795353.

Husdjur har vi och håller dem alltid under uppsikt och kopplade. Vid pälsskötsel så visar vi hänsyn till allergiker och sprider inte hund- och katthår utomhus.

Hushållssopor slängs runt hörnet på Sysslomansgatan. Inga soppåsar får förvaras i trappuppgången pga. brandrisk. Självklart sorterar vi ut det som ska återvinnas och lämnar i återvinningsstationen ute på Fridhemsgatan vid parkeringen. Grovsopor lämnas också på Sysslomansgatan, se Grovsoprum.

I

Inglasning av balkonger kräver bygglov. För regler och tillvägagångssätt kontakta styrelsen.

Internet, alla lägenheter har bredband, se Bredband.

K

Kabel-TV finns i alla lägenheter, ComHem är leverantör. Kostnaden ingår i avgiften.

Kommersiella lokaler finns i huset. Vi har tre lokalhyresgäster i huset: Sorelle’s café, Pantbanken Skapa och Carnaby. Lokalhyresgästerna står för stor del av föreningens intäkter och vi ska därför värna om dessa.

Köksfläkt, Om du installerar en köksfläkt skall du välja en fläkt av passiv typ, dvs en som är gjord för självdrag, se avsnitt Ventilation. I korthet innebär det att köksfläkten inte får vara kopplad till luftkanalen. Du får därför inte ha en köksfläkt som blåser ut luft i kanalen. Det går däremot bra att ha en kolfilterfläkt. Om fläkten är direktansluten till ventilationssystemet uppstår en störning i luftcirkulationen vilket innebär att matos tränger ut i andras lägenheter.

M

Mattor vädras och piskas uppe på den allmänna terrassen/balkongen.

Markiser, regler finns för hur uppsättning ska gå till. Kontakta styrelsen vid frågor.

Medlemskap, Nedan följer riktlinjer och principer för medlemskap i Brf Hemfrid 15. Juridiska personer kan ej söka medlemskap i föreningen, se stadgarna.

Kreditupplysning:

 • I de allra flesta fall förvärvas lägenheten via lån från en bank och banken har pantsatt lägenheten samt tagit kreditupplysningar.
 • I de fall det kan antas att det inte hämtats in någon kreditupplysning via ex vis bank ska föreningen hämta in en sådan hos UC.
 • Den sökande ska inte ha någon allvarligare anmärkning hos UC och personen ska ha en inkomst motsvarande (före skatt) tre gånger högre än årsavgiften.
 • I tveksamma fall kan krav om säkerhet ställas

Medlemskap (andel):

 • Den som blir medlem ska ha för avsikt att bo i lägenheten.
 • Detta gäller inte om lägenheten anskaffats gemensamt med nära anhöriga (mor/far-föräldrar, föräldrar, syskon, barn) för att bereda bostad åt någon eller några av delägarna.
 • Beslut om medlemskap ska fattas snarast, normalt inom tre veckor från det att ansökan kom in till föreningen
 • Beslutet ska ange att ”medlemskap beviljas från tillträdesdagen” och ska noteras på kopia av förvärvshandlingen. Noteringen ska dateras och undertecknas av behöriga firmatecknare.
 • Vid nekat medlemskap ska daterat beslut med motivering sändas till sökande.

N

Nycklar, källarnyckeln går till alla lås vid alla ingångar samt till tvättstugan och förrådet i källaren eller på vinden.

Nyckelbeställning, kontakta styrelsen gällande beställning av källarnyckel. Eventuell kopiering av lägenhetsnyckel ansvarar man för själv.

O, Ohyra, se skadedjur

P

Portkoden byts med jämna mellanrum. Lämna inte ut koden i onödan eller till okända personer.

P-tillstånd för boendeparkering på gatan söks genom Gatukontoret, Stockholms Stad. För mer information gå in på www.stockholm.se

R

Renovering – ALLA större ombyggnationer och renoveringar måste godkännas av styrelsen samt utföras av godkänd fackman. Detta gäller t ex rivning av väggar. se avsnitt väggar, eller renovering av avlopp eller rör. Styrelsen måste också kontaktas vid installation av elspis eller tvättmaskin. Tvättmaskin får endast installeras i våtutrymme. Köksfläktar får ej kopplas till ventilationen, se avsnitt ventilation. Se alltid till att sätta upp skydd i hissen så att den  inte skadas av transporter med byggmaterial etc. Byggskräp som placeras i allmänna utrymmen och på gatan skall tas bort efter varje arbetsdag. Det hör också till god ton att informera grannarna om din renovering kommer påverka dem. Om vattnet behöver stängas av i samband med renovering ska Adriana kontaktas minst en vecka i förväg.

Rökning är inte tillåtet i gemensamma utrymmen som trapphus, tvättstuga, källare eller vind. Släng inte fimpar utanför porten!

S

Sotning är medlemmens ansvar. Information om när sotning ska ske och vem som sotar hos oss finns på: http://www.storstockholm.brand.se/privat/sotning

Skadedjur, I Sverige har problemen med skadedjur och ohyra ökat kraftigt de sista 10 åren. Bl.a.har förekomsten av vägglöss ökat markant.

Vems ansvar?
Svaret är ALLAS. Har man otur drabbar ohyran inte bara en enskild boende utan fler. Dock är det föreningen som alltid är ansvarig för att utrota ohyran oavsett anledning till uppkomsten.
Bostadsrättsinnehavaren har alltid en skyldighet att informera föreningen om hen upptäcker ohyra. Om man inte gör det och ohyra sprids i huset kan rätten till lägenheten förverkas och medlemmen sägs upp. Informera så snart som möjligt så att sanering kan påbörjas innan problemet sprids. 

Förebygga ohyra:

 • Inspektera noga känsliga utrymmen och kontrollera bagaget vid hemkomst från resor. Packa inte upp i sängen.
 • Visa stor uppmärksamhet när du köper möbler och föremål second hand.
 • Undvik att ha mat framme och håll skafferiet smulfritt.

Sopor från hushållet slängs runt hörnet på Sysslomansgatan. Inga soppåsar får förvarar i trappuppgången pga. brandrisk. Självklart sorterar vi ut det som ska återvinnas och lämnar i återvinningsstationen ute på Fridhemsgatan vid parkeringen. Grovsopor lämnas också på Sysslomansgatan, se Grovsoprum.

Stadgar för bostadsrättsföreningens verksamhet finns och följs, som lägenhetsinnehavare så finns det rättigheter och skyldigheter i stadgarna som man måste rätta sig efter. Kontakta styrelsen vid frågetecken. Stadgar.

Stambyte har skett under senare delen av 2009.

Stämma har vi en gång per år. Personlig kallelse med dagordning, underlag och förslag går ut i god tid innan stämman.

T

Takterass har föreningen, medlemmar som bor i huset kan boka denna på kalendern vid dörren till takterrassen medans även andrahandshyresgäster har rätt att nyttja terassen när den är obokad. Respektera angränsande grannar och såklart får ingen grillning, tända ljus eller rökning förekomma.

Tvättstugan består av en med låskolven inre del där man bokar tid för tvätt och en del där man kan tvätta vid behov utan förbokning och utan rätt till torkrummet. Tvättid bokas med låskolv på en speciell tavla utanför tvättstugorna. Ta bort låset när tvätten är klar. Respektera tvättiderna.

Tvättider:

08.00 – 12.00

12.00 – 16.00

16.00 – 20.00

20.00 – 07.00

Följande regler gäller: + 1 timme för torktid (använd inte låskolven för att låsa dörren första och sista timmen). Om tvättiden är bokad men inte påbörjad efter en timme så får vem som helst använda tiden. GLÖM INTE ATT STÄDA EFTER DIG! Städmaterial finns i tvättstugan. Om något saknas meddela gärna styrelsen om detta.

Tyst i huset ska det vara mellan 22-07. Naturligtvis visar vi hänsyn även andra tider. Tänk på att bioljudanläggningar kan vara störande för grannar om mycket baseffekt används.

U

Uthyrningslägenhet – Se, gästlägenhet.

V

Ventilationen i huset är mekanisk frånluft så se till att dina ventiler på väggar och fönster är fria och öppna för drag. Ventiler i kök och badrum ska också rengöras regelbundet och vara öppna för utblås. Se till att inte bygga för ventilationer vid renovering, kontakta styrelsen om du har frågor om detta.

Väggar, väggar är bra. Icke bärande väggar kan få rivas eller flyttas, Bärande väggar får aldrig röras.  En ansökan om rivning/flytt av vägg måste därför kompletteras med utlåtande från byggkonsult. Utlåtande görs efter kontroll av konstruktionsritningar från stadsbyggnadskontorets ritningsarkiv.

Värme, innan vintern kommer måste luftning av elementen ske för att få bättre effekt.

Y

Ytterdörrarna ska vara stängda. Se till att porten går i lås. Glöm inte att låsa källardörren/vindsdörren så att ingen obehörig kan komma in.

Ä

Äkta bostadsrättsförening är vi! Tidigare var vi en oäkta förening men i och med ombildningen av affärslokaler till bostadsrätter under 2006 och 2007 är vi nu en äkta bostadsrättsförening.

Ö

Öppen spis
Se sotning

Övriga frågor kan ställas till styrelsen via e-post, brf.hemfrid@gmail.com, eller brevlådan i entrén.