jul
2

Protokoll från årsstämma för verksamhetsåret 2012

Author admin    Category Information     Tags

Nu finns protokollet från årsstämman som hölls 2013-06-11 tillgängligt. Dokumentet kan laddas ned via länken: Stämmoprotokoll 2013-06-11.

jun
3

Kallelse till stämma och årsredovisning

Author admin    Category Information     Tags

Nu är årsredovisningen klar inför stämman. Årsredovisning 2012 inför stämma

Och här finns kallelsen till stämman.Kallelse 2012

dec
1

Nycklar till elskåp

Author admin    Category Information     Tags

I begynningen hade alla lägenhetsinnehavare en nyckel till de elskåp med proppar som finns i trapphuset. Vid köp av lägenheter har denna nyckel vid många tillfällen glömts bort att överlämna. Därför är det många som nu saknar denna nyckel. För att ta ett helhetsgrepp på detta erbjuder nu styrelsen alla lägenhetsinnehavare att köpa en ny nyckel till självkostnadspris, men föreningen tar hand om beställningen. Priset är 130 kr och anmälan måste skickas till brfhemfrid(snabel-a)gmail.com innan den 24/12 för att föreningen ska sköta beställning.

Är det någon som efter det vill fixa en nyckel så går det bra att låna en grannes och kopiera själv.

nov
18

Info om andrahandsuthyrning

Author admin    Category Information     Tags

Föreningen godkänner enligt lag uthyrning i andrahand om du t.ex. ska arbeta eller studera på annan ort. Även ”provboende” på annat håll är ett godtabart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden du får hyra ut din lägenhet är ett år.

Föreningen kan även godkänns uthyrning för skäl som inte faller under den lagstadgade uthyrningen. Dock måste en ansökan lämnas till styrelsen där tidsperiod och skäl anges. Godkännande kan ges för 6 månader i taget, dock max ett år.

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand till ett företag så kan detta godkännas. Dock är kravet att det är en och samma (namngiven) person som bor i lägenheten hela perioden.

 

Vad är en andrahandsupplåtelse?
En andrahandsupplåtelse är när någon annan än Du självständigt använder Din lägenheter. Detta gäller även om Du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte heller att du tar betalt av den som använder lägenheten.

Måste jag ha styrelsens tillstånd?
Om du vill hyra eller låna ut Din lägenhet ska Du ansöka om styrelsens godkännande. Du ska ange vilken tidsperiod ansökan avser, varför Du vill hyra ut samt namn och personnummer på den ska bo i lägenheten.

Vilka skäl är beaktansvärda?
Du ska ha vägande skäl för att inte själv använda lägenheten, tex arbete eller studier på annan ort, rekreation under viss tid efter sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Det krävs att Du är i en situation där Du inte kan använda lägenheten under en viss tid.

Vad händer om jag hyr ut utan tillstånd?
Om Du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar Du att förverka nyttjanderätten. Det innebär att föreningen har rätt att säga upp Dig till avflyttning. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.

Har jag rätt att byta hyresgäst under den tid som tillståndet gäller?
Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst. Vill Du hyra ut till någon annan krävs nytt tillstånd.

 

nov
18

STÄLLA UPP YTTERDÖRREN

Author admin    Category Information     Tags

För att ställa upp ytterdörren (exvis vid flytt) sätt dörren i läge 2.
Återställ sedan dörren till normalläge – läge 1.

aug
22

Insamling av mejladresser

Author admin    Category Information     Tags

För att minska både kostnader och miljöpåverkan kommer föreningen i fortsättningen kommunicera digitalt med sina medlemmar. Detta betyder att nyheter kommer att läggas upp på föreningens hemsida samt att nyhetsbrev skickas per mejl. Därför ber vi samtliga medlemmar att skicka ett mejl till brfhemfrid(snabel-a)gmail.com med namn och lägenhetsnummer så att framtida nyhetsbrev kan distribueras.

aug
22

Planerad renovering av fönster

Author admin    Category Information     Tags

Föreningen kommer att genomföra en renovering av samtliga fönster under det kommande året. Om alla fönster kommer att bytas eller bara rustas upp är under utredning.

aug
22

Elementen

Author admin    Category Information     Tags

Inför vintern kommer förhoppningsvis termostaterna att bytas ut för att få en jämnare temperatur i huset samt hålla kostnaderna nere. Förberedelser för detta är i full gång och vi hoppas att det kommer hinnas med innan kylan kommer.