Nov
18

Info om andrahandsuthyrning

Author admin    Category Information     Tags

Föreningen godkänner enligt lag uthyrning i andrahand om du t.ex. ska arbeta eller studera på annan ort. Även ”provboende” på annat håll är ett godtabart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden du får hyra ut din lägenhet är ett år.

Föreningen kan även godkänns uthyrning för skäl som inte faller under den lagstadgade uthyrningen. Dock måste en ansökan lämnas till styrelsen där tidsperiod och skäl anges. Godkännande kan ges för 6 månader i taget, dock max ett år.

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand till ett företag så kan detta godkännas. Dock är kravet att det är en och samma (namngiven) person som bor i lägenheten hela perioden.

 

Vad är en andrahandsupplåtelse?
En andrahandsupplåtelse är när någon annan än Du självständigt använder Din lägenheter. Detta gäller även om Du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte heller att du tar betalt av den som använder lägenheten.

Måste jag ha styrelsens tillstånd?
Om du vill hyra eller låna ut Din lägenhet ska Du ansöka om styrelsens godkännande. Du ska ange vilken tidsperiod ansökan avser, varför Du vill hyra ut samt namn och personnummer på den ska bo i lägenheten.

Vilka skäl är beaktansvärda?
Du ska ha vägande skäl för att inte själv använda lägenheten, tex arbete eller studier på annan ort, rekreation under viss tid efter sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Det krävs att Du är i en situation där Du inte kan använda lägenheten under en viss tid.

Vad händer om jag hyr ut utan tillstånd?
Om Du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar Du att förverka nyttjanderätten. Det innebär att föreningen har rätt att säga upp Dig till avflyttning. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.

Har jag rätt att byta hyresgäst under den tid som tillståndet gäller?
Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst. Vill Du hyra ut till någon annan krävs nytt tillstånd.

 

Nov
18

STÄLLA UPP YTTERDÖRREN

Author admin    Category Information     Tags

För att ställa upp ytterdörren (exvis vid flytt) sätt dörren i läge 2.
Återställ sedan dörren till normalläge – läge 1.

aug
22

Insamling av mejladresser

Author admin    Category Information     Tags

För att minska både kostnader och miljöpåverkan kommer föreningen i fortsättningen kommunicera digitalt med sina medlemmar. Detta betyder att nyheter kommer att läggas upp på föreningens hemsida samt att nyhetsbrev skickas per mejl. Därför ber vi samtliga medlemmar att skicka ett mejl till brfhemfrid(snabel-a)gmail.com med namn och lägenhetsnummer så att framtida nyhetsbrev kan distribueras.

aug
22

Planerad renovering av fönster

Author admin    Category Information     Tags

Föreningen kommer att genomföra en renovering av samtliga fönster under det kommande året. Om alla fönster kommer att bytas eller bara rustas upp är under utredning.

aug
22

Elementen

Author admin    Category Information     Tags

Inför vintern kommer förhoppningsvis termostaterna att bytas ut för att få en jämnare temperatur i huset samt hålla kostnaderna nere. Förberedelser för detta är i full gång och vi hoppas att det kommer hinnas med innan kylan kommer.

aug
22

Dörröppnare och ny kod

Author admin    Category Information     Tags

En ny dörröppnare kommer att installeras under vecka 35 eller 36.

I samband med installationen kommer vi byta kod. Koden skickas ut i brevlådorna.

aug
22

Info om bredbandet

Author admin    Category Information     Tags

Som det beslutades på stämman kommer föreningen installera ett fiberbredband från Ownit som hela föreningen kommer att gruppanslutas till och avgiften kommer att ingå i hyran. På stämman beslutades att vi skulle höja hyran för att täcka den extra utgiften, men efter att budgeten har gåtts igenom har styrelsen beslutat att en hyreshöjning inte behövs detta året.

Installationen kommer att påbörjas v 45 och mer info kommer komma från installationsföretaget när det närmar sig.

Under installationen är det viktigt att installationsföretaget har tillgång till alla lägenheter, så se till att lämna över nycklar enligt de instruktioner som ges.

Installationen beräknas vara klar på onsdagen v 47, och det är upp till var och en att säga upp befintligt bredbandsavtal med sin leverantör.

apr
27

Årsredovisning för 2011

Author admin    Category Information     Tags

Inför årsstämman så finns nu föreningens årsredovisning för 2011 upplagd på hemsidan.

Ni hittar årsredovisningen via länken nedan.
Reviderad Årsredovisning 2011

mar
18

Upphandling av fibernät

Author admin    Category Information     Tags

Det pågår för närvarande en upphandling av gemensamma bredbandstjänster via Stockholms statsnät för vår förening.

Oavsett val av leverantör så kommer priset per månad att bli lägre än det som t.ex. Comhem kan erbjuda idag.

Styrelsen återkommer med mer information när avtal finns på plats, men det kan redan nu vara bra att tänka på att inte binda upp sig på några längre avtal för bredband.